TD Rimske Toplice sodeluje in pomaga pri organizaciji ter izvedbi aktivnosti društev v Rimskih Toplicah, če so usmerjene v dogodke ali dejavnosti, ki prispevajo k turističnemu napredku oziroma ponudbi našega kraja.

Društvo redno sodeluje predvsem s Kulturnim društvom Antona Aškerca Rimske Toplice, Osnovno šolo Antona Aškerca Rimske Toplice in Krajevno skupnostjo Rimske Toplice.

TD Rimske Toplice je vključeno v Turistično zvezo Slovenije in regijsko turistično zvezo SAŠKA.

Pri izvajanju svojih dejavnosti društvo sodeluje tudi z Občino Laško, STIK-om Laško, Komunalo Laško, Rimskimi Termami d.o.o in podjetjem AGM Nemec d.o.o.