Turistično društvo, s sicer zelo omejenimi sredstvi in amaterskim znanjem, poizkuša prispevati k razvoju turistične infrastrukture in širitvi turistične ponudbe v kraju. Trudi se biti povezovalni člen med društvi, krajani, Občino Laško, STIKom Laško, Turistično zvezo Slovenije ter glavnima ponudnikoma turističnih kapacitet v kraju, Aqua Romo ter Rimskimi Termami in drugimi turističnimi ponudniki.

V društvu poizkušajo vsako leto del sredstev nameniti za programe ali dogodke, s katerimi se počasi, vendar vztrajno razvija in nastaja dodatna ponudba, izvajajo akcije ter dejavnosti za lepšo urejenost kraja, po svojih močeh pa oblikuje tudi ideje, predloge in usmerja sredstva v pospeševanje razvoja osnovne (turistične) infrastrukture.

Društvo obenem skrbi za ohranjanje svoje lastnine, bazena z okoliško infrastrukturo, kar ob skrbi za korektne ter v prihodnji razvoj usmerjene odnose z najemnikom, podjetjem AGM Nemec, predstavlja predpogoj za stabilno osnovo razvoja ali obstoja ostalih dejavnosti društva.