Predavanje – vzgoja sadnega drevja z Matjažem Malešičem

Krajevna skupnost Rimske Toplice Aškerčeva cesta 6,Rimske Toplice,Slovenija

Predavatelj bo predstavil osnovne zakonitosti rezi in vzgojna rez sadnega drevja, v nadaljevanju pa bomo spoznali glavne bolezni in škodljivce sadnega drevja. Dotaknili se bomo še nekaterih ukrepov, ki pripomorejo dobremu pridelku sadja.

brezplačno

Članske ugodnosti v Turističnem društvu Rimske Toplice