V Rimskih Toplicah posadili medovite rastline

Vreme nas danes, 25. marca 2023, ni ustavilo. Dogovorjeni smo bili za sajenje medobitih rastlin in to tudi uspešno izpeljali.
Rastline posajene, da bodo 🐝 imele dobolj hrane.
V sklopu akcije smo uredili tudi zasaditev štirih novih dreves vrste cigarovec. Nova drevesa bodo nudila senco balinarjem.
Fotografije v prilogi.
Hvala vsem za pomoč. 🐝🐝🐝🐝

Več prispevkov

Članske ugodnosti v Turističnem društvu Rimske Toplice