Plezališče Povčeno!

Obsežno plezališče v peščenjaku, ki ima potencial več kot 100 plezalnih smeri različnih zahtevnosti, je bilo prvotno največji »secret spot« legendarnega alpinista Frančka Kneza. Od leta 2021 se na plezališču preopremljajo Frančkove smeri in opremljajo nove smeri, ki bodo izzivale tako plezalce začetnike, kot tudi tiste, ki spadajo v sam svetovni vrh plezanja. Glavnino dela na smereh je s svojimi kolegi in v okviru projekta “Opremimo slovenske stene” opravil domačin Albin Simonič. Gre za eno večjih plezalskih pridobitev v Sloveniji, ki bo na voljo vsem plezalcem iz Slovenije in tujine.

Vse obiskovalce plezališča opozarjamo, da parkirišča pod plezališčem še niso urejena. Urejenih je le nekaj začasnih parkirišč ob cesti pod plezališčem (ta so označena z začasnimi oznakami), zato vas prosimo, da avtomobile parkirate ob železniški postali ali ob Aqua Romi ter se do plezališča odpravite peš. Takoj, ko bodo deležniki, Občina Laško, Komunala Laško, plezalci, ki so se angažirali za pripravo plezališča, domačini oziroma lastniki zemljišč dogovorili o načinu, kako bi lahko plezalcem omogočili lažji dostop do plezališča, vas bomo obvestili.

TD Rimske Toplice nima ne pristojnosti, ne sredstev, da samo zagotovi zemljišča, uredi uradne dostope, uredi parkirišča in prepreči kršenje zasebne lastnine s parkiranjem na privatnih zemljiščih. TD Rimske Toplice se v proces ureditve plezališča lahko vključi samo kot pobudnik in mediator, deloma tudi podpornik, da bo na koncu plezališče, v zadovoljstvo plezalcev, korist celotne Občine Laško in v soglasju ter brez škode za domačine, nemoteno delovalo.

Kontaktni podatki

Internetne povezave